Witamy serdecznie

Nasze atuty:

- indywidualne podejście do pacjenta
- dostosowanie terapii do zainteresowań dziecka
- nowoczesne programy multimedialne
- możliwość dojazdu do domu pacjenta

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.

mgr Karolina Przybysz-Sawicka

Więcej o nas...

Logopedia

Skonsultuj się z logopedą, jeśli Twoje dziecko:
- skończyło 12 miesięcy, a nie wypowiada żadnych, najprostszych słów (typu: mama, tata, baba itd.).
- skończyło 24 miesiące, a nie łączy dwóch elementów razem (np.: mama am, baba je, tata aaa (tata śpi) ) i/lub wypowiada tylko kilka słów.
- skończyło 3 rok życia, a jego mowa jest bardzo niezrozumiała dla otoczenia (często rozumiesz go tylko Ty – jego mama).
- skończyło 3 rok życia, a zauważasz, że w wymowie zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np.: zamiast balon - palon, zamiast góra -kura.
- podczas mówienia wkłada język między zęby.
- wydaje Ci się, że cały czas mówi przez nos lub ma problemy ze słuchem...

Czytaj więcej...

Terapia neurorozwojowa INPP

Wiele problemów z czytaniem, pisaniem, ortografią, matematyką, koncentracją, obniżonymi osiągnięciami i zachowaniem ma swoje korzenie w niedojrzałym rozwoju sprawności fizycznej, która wspiera  wiele aspektów uczenia się.

Terapeuci INPP są w stanie przeprowadzić szczegółową ocenę rozwoju fizycznego dziecka na podstawie oceny ogólnej koordynacji i równowagi potrzebnej do utrzymania prawidłowej postawy, koordynacji i zdolności do usiedzenia w miejscu oraz do zapewnienia prawidłowych ruchów gałek ocznych, które dziecko potrzebuje do nauki czytania, pisania, kopiowania, łapania piłki i wielu innych czynności uczonych w szkole.

Korzystając ze standardowych nieinwazyjnych testów medycznych nie tylko możemy określić, gdzie są obecne oznaki niedojrzałości, ale możemy również zaoferować skuteczny program naprawczy w zakresie stymulowania rozwoju dojrzałych umiejętności motorycznych.

Trudności w uczeniu się mogą mieć liczne przyczyny społeczne i edukacyjne, ale rozwój motoryczny (ruchowy) stanowi podstawę każdego aspektu uczenia się, począwszy od ruchów gałek ocznych potrzebnych do czytania, koordynacji ręka-oko potrzebniej do pisania, sekwencjonowania potrzebnego do odczytywania tabel oraz uczenia się dni tygodnia i miesięcy, skończywszy na świadomości przestrzennej biorącej udział w rozwiązywaniu niektórych problemów matematycznych i mającej wpływ na interakcje społeczne. Gdy te problemy zostaną usunięte dzieci mogą zacząć realizować się i odnosić sukcesy.

Symptomy związane z niedojrzałością neuromotoryczną:

 • trudności z usiedzeniem w miejscu,
 • nadruchliwość,
 • słaba postawa siedząca, szczególnie przy stole podczas posiłku lub przy biurku podczas odrabiania lekcji,
 • trudności w nauczeniu się samodzielnego ubierania – zapinania guzików, wiązania sznurowadeł, wkładania ubrania w odpowiedni sposób,
 • trudności podczas używania noża i widelca,
 • problemy z pisaniem,
 • niedojrzały chwyt pisarski,
 • problemy z czytaniem,
 • błędy ortograficzne,
 • trudność z łapaniem piłki,
 • unikanie sportu lub bardzo dobra sprawność fizyczna, ale unikanie prac pisemnych,
 • słaba kontrola impulsów,
 • historia przyspieszonego (do 10 miesiąca życia) lub opóźnionego (po 18 miesiącu życia) chodzenia,
 • historia opóźnionego rozwoju mowy.
Szczegóły...

Trening Uwagi Słuchowej Metodą Tomatisa

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej (SAPL) wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra - prof. Alfred Tomatis. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych. Badania przeprowadzone przez prof. Tomatisa dowodzą, iż dźwięki o wysokiej częstotliwości pobudzają nasz umysł, natomiast te o niskiej częstotliwości mają skutek wręcz odwrotny. Podczas słuchania dźwięków o różnej częstotliwości wykorzystanych w terapii wpływamy na usprawnienie czynnego słuchania. Prof. Tomatisa położył szczególny nacisk na wykorzystanie dźwięków wysokich określanych mianem „pobudzających”. Zauważył on, że gdy mózg jest dobrze „naładowany”, to łatwiej jest się skoncentrować, zapamiętywać i uczyć. Celem terapii jest pobudzanie mózgu za pomocą wysokich dźwięków, odpowiednio przefiltrowanych zawartych w muzyce Mozarta oraz chorałach gregoriańskich.

Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie nazywane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha, stymulacja odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości. Dźwięki te są odpowiednio filtrowane. Podczas treningu, który składa się z kilku faz, indywidualnie dobrany materiał dźwiękowy dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną. Podczas trwania sesji moża rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się lub spać. Cały trening składa się z kilku faz od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię do aktywnego udziału pacjenta.

Szczegóły...

Poradnia Terapeutyczno - Logopedyczna
ul. Wolności 4A
(gabinet w Centrum Medycznym Salomed)
62-200 Gniezno
NIP: 8891459447

E-mail: biuro@e-poradnia.com.pl
Tel: 725 450 654

Formularz i dojazd